Skabelon til henvendelse til enten myndighed eller virksomhed

Download skabelon til "Henvendelse til enten myndighed eller virksomhed.doc" her

Hvis virksomheden eller myndigheden ikke kan godtgøre et sagligt formål med abonnementet og ikke vil opsige abonnementet, kan du rette henvendelse til CPR-kontoret og bede om at abonnementet slettes. CPR-kontoret vil herefter træffe en afgørelse om, hvorvidt abonnementet skal slettes. Ved denne afgørelse vurderes det, hvorvidt virksomheden eller myndigheden må antages at have et sagligt formål med at abonnere på dine oplysninger. Ved eventuel henvendelse til CPR-kontoret anvend da venligst Digital Post.