Offentlige myndigheder

En offentlig myndighed kan få adgang til de oplysninger i CPR, som den har brug for til udførelse af sine opgaver.

Adgangen til CPR etableres ved hjælp af en række produkter, som CPR-kontoret har udviklet. Produkterne omfatter bl.a. terminaladgang, program til program kommunikation samt udtræksprogrammer til brug for ajourføring af større personkredse.
Læs mere om de enkelte produkter her på hjemmesiden, hvor der også findes oplysninger om priser, tekniske krav og andre leveringsbetingelser.

Leveringstiden for et standardudtræk fra CPR er op til 20 arbejdsdage, mens online adgang og nye personkoder leveres inden for 10 arbejdsdage.

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen