Hvornår kan jeg blive registreret som indrejst i CPR (bopælsregistreret)

Du skal henvende dig til din bopælskommune for at blive registreret som indrejst (bopælsregistreret) i CPR.

Du kan kun blive registreret som indrejst i CPR (bopælsregistreret), når du er indrejst i Danmark. Du kan således ikke indrejses på forhånd.

For at blive registreret som indrejst i CPR skal du opholde dig i Danmark i over tre måneder og have en bolig eller et fast opholdssted. Herudover skal ikke-nordiske statsborgere have en opholdstilladelse/et opholdsbevis fra en udlændingemyndighed. Opholdskravet på over tre måneder gælder for alle, dvs. også for danske statsborgere.

Hvis din opholdstilladelse er på plads ved din indrejse, kan du blive registreret som indrejst fra indrejsedagen, hvis du også har et sted at bo.

Hvis du først får meddelt opholdstillaldelse/opholdsbevis efter din indrejse i Danmark, kan du tidligst blive registreret som indrejst i CPR fra datoen for udstedelse af opholdstilladelsen/opholdsbeviset (CPR-lovens §22, stk.3).

For at sikre, at du opholder dig her i landet, kan kommunen kræve, at alle personer, der ønsker at blive registreret som indrejst, skal møde personligt frem på kommunen (CPR-lovens §21, stk.2).

Du kan finde reglerne for registrering af indrejse i CPR-lovens kapitel 5 og læse mere herom i kapitel 5 i Vejledning om folkeregistrering.