Jeg skal kun betale skat i Danmark

Hvis du ikke skal registreres som indrejst i CPR (bopælsregistreres), men skal betale skat i Danmark, skal du henvende dig til Skattestyrelsen og bede om at få tildelt et såkaldt skattepersonnummer.

Et skattepersonnummer er et rigtigt personnummer, så hvis du senere flytter til Danmark, vil du blive bopælsregistreret i CPR med det allerede tildelte personnummer.