Opbygning af CPR-nummeret

Personnummerets opbygning

1 - 2 position angiver personens fødselsdag.

3 - 4 position angiver personens fødselsmåned.

5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede.

7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver i hvilket århundrede personen er født og 10. position i personnummeret angiver personens køn.

 

Download "Personnummeret i CPR-systemet.pdf" for en mere detaljeret beskrivelse her

 

Personnumre uden kontrolciffer (Modulus 11)

Indtil den 1. oktober 2007 opfyldte alle personnumre den såkaldte modulus 11 kontrol.

Klik her for at læse mere om hvordan brugere af personnumre skal håndtereom personnumre uden kontrolciffer (moduls 11 kontrol)