CPR-kontorets årsrapport, resultatplan, strategier m.v.

Her kan du læse CPR-kontorets resultatplan, årsrapport samt udviklingsplan og relevante strategier.

Formål og mission

CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. LBK. nr. 702 af 23. maj 2022, og er organisatorisk placeret i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement.

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. Mellem departementet og CPR-administrationen indgås årligt en resultatkontrakt. Resultatkontrakten afspejler CPR-administrationens strategiske målsætninger, faglige hovedopgaver og økonomiske mål for det pågældende år.

CPR-administrationens mission er formuleret som følgende:

CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

 

Vision og strategi

CPR-administrationen vil med rettidig omhu fortsat sikre, at CPR er det centrale omdrejningspunkt, således at CPR’s almindelige personoplysninger bliver en naturlig og uundværlig del af hverdagen og nyttiggøres hos borgere, virksomheder og den offentlige sektor.

På den baggrund består CPR-administrationens overordnede strategier/hovedformål i:

  • at borgere, virksomheder og offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata,
  • at personnummersystemet til hver en tid skal have tilstrækkelig kapacitet,
  • at CPR-systemet teknologisk og ydelsesmæssigt skal være tilpasset omverdenens krav,
  • at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold,
  • at CPR’s produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov, samt
  • at der sikres en god og hurtig sagsbehandling.