Send sikker post til CPR-kontoret

Digital Post

På www.borger.dk kan du tilgå Digital Post, hvorfra du nemt og sikkert kan modtage digital post og skrive til det offentlige.

Når du skal sende Digital Post til CPR-administrationen skal du vælge CPR-administrationen som modtager. CPR-administrationen benævnes også ofte CPR-kontoret, men i Digital Post skal du anvende navnet CPR-administrationen. Når du søger efter en modtager vil det normal være tilstrækkeligt blot at søge på navnet cpr.

Send Sikker (normalt kun offentlige myndigheder).

Borgere skal som udgangspunkt anvende Digital Post - se beskrivelsen ovenfor.

Sikker post kan sendes til cpr@cpr.dk .

Er den sikre e-post stilet til en bestemt medarbejder, bedes du angive medarbejderens navn i e-postens emnefelt.

Offentlige myndigheder, der har brug for at vedhæfte mange dokumenter eller store dokumenter, skal være opmæksomt på, at der er en øvre grænse på ca. 35Mb. Når det ikke kan angives præcist skyldes det, at filer "vokser" i størrelse, når de krypteres. Hvis du har behov for at sende mange dokumenter, der fylder mere end ca. 35Mb, skal mailen derfor opdeles, og i emnefeltet tilføjes eksempelvis mail 1 af 4.