Tildeling af personnummer ved registrering i CPR af indrejse til Danmark fra udlandet (bopælsregistrering)

Det er din bopælskommune, der afgør, om du opfylder kravene i CPR-lovens §16 og §17 til at blive registeret som indrejst i CPR. Når du registreres som indrejst i CPR, får du tildelt et personnummer, og du får tilsendt et sundhedskort.

For at blive registreret som indrejst i CPR, skal du skal henvende dig til din bopælskommune og dokumentere, at du har lovligt ophold (ikke-nordiske statsborgere skal fremvise en opholdstilladelse/et opholdsbevis), en bolig eller et fast opholdssted, og at du skal opholde dig her i landet i mere end tre måneder.

Reglerne for registrering af indrejse i CPR kan du finde i CPR-lovens kapitel 5, særligt lovens §16 og §17.

Du kan læse mere i kapitel 5 i Vejledning om folkeregistrering.