Kan mit barn få et personnummer, selvom det er født i udlandet og bor i udlandet

Det forhold, at man er dansk statsborger, betyder ikke i sig selv, at man har ret til at få tildelt et personnummer.

Hvis dit barn er født i udlandet, har dit barn ikke ret til at få tildelt et personnummer, også selv om det er dansk statsborger.

Dit barn vil først få tildelt et personnummer, når det flytter til Danmark og opfylder kravene til at blive registreret som indrejst i CPR.

Hvis dit barn bliver døbt i folkekirken i Danmark, vil sognet dog tildele dit barn et såkaldt administrativt personnummer, som er et rigtigt personnummer. Hvis dit barn senere flytter til Danmark, vil det blive registreret som indrejst med dette nummer.

Det kan tilføjes, at det er muligt at få udstedt dansk pas uden et personnummer.