Registreringer i CPR

Anmodning om navneændring foretages via borger.dk og behandles af bopælssognet.

Flytning mellem to danske kommuner skal ske ved brug af MitID, med mindre der er helt særlige grunde til, at dette ikke kan lade sig gøre. Det er nu muligt for borgerne at benytte deres MitID/digitale signatur til at anmelde flytning direkte til kommunen via Borger.dk.

Klik her for at komme til flytteløsning med Digital signatur på borger.dk

Har du ikke MitID/digital signatur endnu eller skal du flytte til eller fra udlandet, kan du IKKE anmelde flytning på Borger.dk, men skal i stedet anmelde flytning til din kommune.

Proceduren er lidt forskellig afhængig af, om du flytter indenfor kommunegrænsen, om du flytter mellem to kommuner, eller om du flytter til/fra udlandet.

Klik her for at læse mere om flytning på borger.dk

Hvis en ny adresse i udlandet ønskes registreret i CPR, skal oplysningen meddeles til seneste bopælskommune i Danmark via borger.dk 

Du skal henvende dig til din bopælskommune (typisk borgerservice/folkeregisteret).

Der kan klages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over en kommunes afgørelser efter CPR-loven. Klagen skal sendes til kommunen, som skal genvurdere sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen af kommunen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret.