Hvordan får jeg besked om mit personnummer

Når du er blevet bopælsregistreret i CPR, får du ret til sundhedsydelser efter sundhedsloven, og du får derfor tilsendt et sundhedskort. På sundhedskortet kan du se dit personnummer.

Du kan også bede en kommune om at udstede en attestation på dit personnummer.

Hvis du får tildelt et administrativt personnummer til brug for betaling af skat, inddragelse under ATP, registrering i kirkebogen, eller en af de særlige opholdsstilladelser, sendes der ikke besked fra CPR om det tildelte personnummer, da der som oftest ikke kendes en adresse.