CPR systemet

Nedenstående dokument indeholder en beskrivelse af, hvorledes man skiver specielle tegn og bogstaver i CPR-systemet. 

Download "Tegnoversigt til CPR kunder_bilag2.pdf" her

Visse CPR-brugere, der anvender Windows NT 2000, kan have problemer med at bruge visse bogstaver med accenttegn.

Disse brugere kan gøre følgende:

Nedenstående tabel rummer et udvalg af CPR-systemets tegnsæt (Klik her for at komme til hele tegnsættet).

I anden kolonne i tabellen står det tal, som svarer til det tegn, der skal indsættes.

For at indsætte tegnet i et felt i CPR programmet, stilles markøren i feltet, dernæst holdes Alt-tasten nede og tallet tastes samtidig ved hjælp af det numeriske tatstatur.

Eksempel: For at få sat tegnet 'ü' ind i et felt, holdes ALT-tasten nede samtidig med, at tallet i anden kolonne ud for tegnet (her 129) tastes ind.

Man kan på egen hånd lave genvejstaster ved at bruge den 5. kolonne, som rummer den hexadecimale værdi af tegnet. Dette tal skal dog omregnes til decimaltal, hvilket f.eks. gøres ved at bruge Windows lommeregneren. I Windows lommeregneren vælges den videnskabelige lommeregner, som vælges i Vis på menulinjen. Her er så mulighed for at skifte mellem hexadecimal- og decimal-tal. Markér hex og skriv f.eks. 83. Markér dernæst dec, og du får det tal, som svarer til tegnet.

I de tre sidste kolonner angives tegnets hexadecimale værdi i henholdsvis EBCDIC, ASCII og CP850.

 

Bogstav med accent

Genvejstast

Alt+tallet

For at indsætte tegnet i feltet

EBCDIC

ASCII

Hexadecimalttallet for tegnet

Tegn

 

CP277

ISO8859-1

CP850

â

131

42

E2

83

ä

132

43

E4

84

à

133

44

E0

85

ü

129

A1

FC

81

ö

148

CC

F6

94

Ü

154

FC

DC

9A

 

Terminal server er ikke angivet som en systemmæssig platform. DXC Technology ser imidlertid ikke nogen teknisk hindring for afvikling på en terminal server.  

DXC har den 27. februar 2001 forsøgt CPR klient programmet afviklet på en Citrix/MetaFrame installation. I første omfang opstod samme fejl, som brugere med Citrix og MS Windows Terminal Server har rapporteret om. 

For at afhjælpe disse fejl kan nedenstående 'Fix' installeres. Brugere af såvel Citrix/Metaframe og MS Windows Terminal Server har oplyst, at deres CPR klient installation fungerer efter installation af 'Fix'en'.