Private virksomheder

Private virksomheder, foreninger, fonde m.v. kan få adgang til aktuelle navne- og adresseoplysninger i CPR om f.eks. kunder eller medlemmer.

Adgangen til CPR etableres ved hjælp af en række produkter, som CPR-kontoret har udviklet. Produkterne omfatter bl.a. en webbaseret søgeadgang, program til program kommunikation samt udtræksprogrammer til brug ajourføring af større personkredse både med og uden personnummer.

Læs mere om de enkelte produkter her på hjemmesiden, hvor der også findes oplysninger om priser, tekniske krav og andre leveringsbetingelser.

Leveringstiden for et standardudtræk fra CPR er op til 20 arbejdsdage, mens online adgang og nye personkoder leveres inden for 10 arbejdsdage.

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen