Kan jeg få et personnummer

Det er fastlagt i CPR-loven, hvem der kan få tildelt et personnummer.

Du får tildelt et personnummer, når din bopælskommune har vurderet, at du opfylder kravene til at blive registreret som indrejst i CPR (bopælsregistreret).

Herudover får børn, der fødes i Danmark af en mor, der allerede er bopælsregistreret i CPR, automatisk tildelt et personnummer og bliver bopælsregistreret i CPR.

Hvis du ikke skal bopælsregistreres i CPR, kan du herudover f.eks. få tildelt et såkaldt administrativt personnummer til brug for:

  • betaling af skat (tildeles af SKAT)
  • inddragelse under ATP (tildeles af ATP) 
  • personregistrering i kirkebogen ved f.eks. fødsel eller ved dåb i Folkekirken her i landet (tildeles af sognet)
  • udstedelse af særlige opholdstilladelser (tildeles af STAR)
  • registrering af diplomater i Udenrigsministeriets Protokol efter Udlændingelovens §47, stk. 1. (tildeles af Udenrigsministeriet)

Du kan derimod ikke få tildelt et personnummer, fordi du skal f.eks. skal oprette en bankkonto i Danmark, eller alene fordi du er dansk statsborger.

Du kan læse mere om regler for tildeling af personnummer i CPR-lovens kapitel 2 og i kapitel 2 i Vejledning om folkeregistrering. Reglerne om indrejse finder du i CPR-lovens kapitel 5 og i kapitel 5 i Vejledning om folkeregistrering.