Forskning

Levering af forskerudtræk fra CPR varetages af Sundhedsdatastyrelsen.

Efter CPR-lovens § 35 kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed videregive data fra CPR. Den konkrete videregivelse af CPR-data varetages af Sundhedsdatastyrelsen, som gennem sin Forskerservice også leverer data fra en række sundhedsregistre.

Yderligere oplysninger om Forskerservice:

Klik her for at komme til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen