Hvis du er registreret som udrejst i CPR og flytter til en ny adresse i udlandet

Danske myndigheder modtager ikke automatisk besked om flytninger i udlandet fra udenlandske myndigheder.

Du skal derfor selv give din sidste danske bopælskommune besked, hvis du ønsker din udlandsadresse registreret i CPR.

Hvis du ikke tidligere har boet i Danmark og kun har et skattepersonnummer, skal du give Skattestyrelsen besked om din nye adresse. Den vil så blive registreret i CPR, medmindre du oplyser, at du ikke ønsker dette.