CPR-kontoret

CPR-administrationen er organisatorisk placeret i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement.

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. Mellem departementet og CPR-administrationen indgås årligt en resultatkontrakt. Resultatkontrakten afspejler CPR-administrationens strategiske målsætninger, faglige hovedopgaver og økonomiske mål for det pågældende år.

CPR-administrationens mission er formuleret som følgende:

CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Send sikker post

Hvis du vil sende en sikker post til CPR-kontoret, så læs denne vejledning.

Kontakt CPR-kontoret

Her finder du adresser og telefonnumre til CPR-kontoret samt vores CVR-nummer og EAN-nummer.

BEMÆRK VENLIGST: Hvis du skal anmelde flytning eller indrejse, skal henvendelse herom ske til din nye bopælskommune og ikke til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor. Oplever du problemer med digital anmeldelse af flytning f.eks. via borger.dk skal henvendelse herom også rettes til din nye bopælskommune.