Registerindsigt

Indsigtsretten er fastlagt i databeskyttelsesforordningens artikel 15 og betyder, at du har ret til at se de oplysninger, der er registreret i CPR om dig. Anmodning om indsigt skal efter CPR-lovens § 4, stk. 7 fremsættes ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som CPR stiller til rådighed på borger.dk (digital selvbetjening).

Klik her for at komme til borger.dk og få adgang til din registerindsigt.

Klik her for at læse mere om, hvem der registrerer hvad i CPR