Diverse

Fastsættelse af priserne foretages af Social- og Indenrigsministeriet og sker med henblik på, at CPR's kunder skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med leveringen, herunder de omkostninger ved CPR-systemets drift, vedligeholdelse og udvikling, der ikke dækkes af nettoudgiftsbevillingen på finansloven.