Driftsstatus

CPR-kontoret anvender flere forskellige kanaler til at kommunikere driftsforhold til brugerne af CPR-systemet.

Nyhedsbreve

CPR-kontoret udsender nyhedsbreve via mail

Klik her for at læse mere om CPR's nyhedsbreve

 

Overvågning og driftsinformation samt ændringer

CPR-systemet overvåges 24/7. Overvågningen udstilles ved brug af www.statuspage.io

Produktion: https://cprdkprod.statuspage.io/

Demo (test): https://cprdkdemo.statuspage.io/

CPR Driftsinformation (statupsage.io) anvendes tillige til information om fejl mv., der ikke er direkte driftrelateret samt kommunikation om ændringer.

 

Notifikationer om driftsstatus

Det er muligt at abonnere på information om incidents og scheduled maintenance.

 

Mail og SMS notifikationer

På https://cprdkprod.statuspage.io/ (klik på "Subscribe to Updates"), kan der oprettes mail og SMS subscriptions.

Mail og SMS notifikationer er velegnet, hvis du ønsker direkte besked om incidents og scheduled maintenance.

 

Feeds

På https://cprdkprod.statuspage.io/ (klik på "Subscribe to Updates"), er der links til RSS og Atom feeds.

Feeds er en simpel metode at vise information om CPR's driftsstatus i en feed reader - eksempelvis integrereret på et internt website.

 

Twitter @cprdriftsinfo

Opdateringer om incidents og scheduled maintenance publiceres til Twitter.

Følg @cprdriftsinfo

Twitter giver ligeledes mulighed for brug af feeds.

 

Webhooks

Ønsker din organisation en "system-system" løsning kan der opsættes et REST-endpoint til modtagelse af JSON push beskeder.

Du indmelder URL til dit endpoint på https://cprdkprod.statuspage.io/ (klik på "Subscribe to Updates").

Du kan læse mere om webhooks på https://help.statuspage.io/knowledge_base/topics/webhook-notifications

 

API

Du kan læse mere om muligheder for integrationer på https://cprdkprod.statuspage.io/api

API'et gør det muligt at hente information om aktuelle incidents, planlagt maintenace, tilgængelighed mv.

 

Driftsstatus

Statuspage er en standardløsning, og driftsstatus genereres automatisk, se http://help.statuspage.io/knowledge_base/topics/component-status-incident-impact-and-top-level-status-calculations

Om "Degraded Performance" bemærkes det, at Degraded Performance ikke nødvendigvis har et funktionalt impact for slutbruger. Degraded Performance vises eksempelvis, hvis CPR i en periode kun driftes fra ét datacenter.

Ved planlagt udetid vises "Under Maintenance".

CPR's leverandør opretter tillige incidents manuelt, hvis utilgængelighed eller tilsvarende ikke detekteres af den automatiske overvågning.