Erstatningspersonnummer i eksterne systemer

Der er nogle tilfælde behov, i den private sektor og hos offentlige myndigheder, for at kunne arbejde med 10-cifrede personnumre – såkaldte erstatningspersonnumre - for personer, der ikke kan tildeles et egentligt personnummer.

For erstatningspersonnumre gælder

  • at CPR-systemet ikke indeholder nogen data om, hvilke organisationer der benytter de enkelte erstatningsnumre.
  • og ingen data om personer, som har fået tildelt de pågældende numre.

Erstatningspersonnumre i andre systemer vil derfor aldrig optræde i uddata fra CPR. Hverken i CPR Udtræk, CPR Web, CPR Services eller CPR Direkte.

Reglerne i CPR-lovens § 3 fastlægger udtømmende, hvilke personer der kan få et personnummer.

CPR-kontoret anbefaler myndigheder og virksomheder kun at konstruere og benytte erstatningspersonnumre, som ikke kan forveksles med egentlige personnumre. Dette kan f.eks. ske ved at anvende en opbygning af erstatningspersonnummeret, hvor første ciffer i fødselsdatoen forhøjes med 6.

I det omfang det skønnes nødvendigt at oplyse den pågældende person om det tildelte erstatningsnummer, må denne gøres opmærksom på, at der ikke er tale om et egentligt personnummer.

Hvis erstatningsnummeret påføres legitimationskort, attester og lign., bør det fremgå heraf, at der ikke er tale om et egentligt personnummer, f.eks. ved stempling med teksten 'Erstatningspersonnummer', samt angivelse af personens korrekte fødselsdato.

 

Mulig opbygning af erstatningspersonnummer

1 - 2 position angiver personens fødselsdato.

Første ciffer i fødselsdato forhøjes med 6, hvilket betyder, at en person født den 7. i en måned får datoen 67 som fødselsdato.

3 - 4 position angiver personens fødselsmåned.

5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede.

7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i erstatningspersonnummeret angiver personens køn.

 

Se nedenstående skema for yderligere beskrivelse af erstatningspersonnummerets opbygning.

Download "Skema over erstatningspersonnummerets opbygning.pdf" her