Lovgivning

Her kan du finde den samlede CPR-lovgivning, der regulerer bl.a. registreringen af oplysninger i CPR, udleveringen af oplysninger fra CPR og klager over kommunernes afgørelser efter loven.

CPR-loven m.m.

Her finder du selve loven om Det Centrale Personregister (CPR-loven) med dertilhørende bekendtgørelse og vejledning om folkeregistrering.

Du finder også her den internordiske overenskomst om folkeregistrering og den kongelige anordning om ikraftræden for Grønland af CPR-loven.

Meddelelser fra CPR

Andre myndigheder f.eks. kommunerne og Familieretshuset bidrager med at vedligeholde data i CPR. Her finder du Meddelelser fra CPR, som regulerer, hvordan offentlige myndigheder skal medvirke dertil. 

Ministeriets orienteringsbreve til kommunerne

Når der kommer ændringer i CPR-lovgivning, og hvis der skal orienteres om særlige emner, udsender ministeriet såkaldte orienteringsbreve til kommunerne.