Lovstof

I lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) findes bl.a. regler for tildeling af personnummer, regler om folkeregistrering(bopælsregistrering, herunder ved flytning til og fra udlandet samt forhold vedrørende behandling og videregivelse af oplysninger til både offentlige myndigheder og private.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1010

I bekendtgørelsen findes uddybende regler om registrering i.f.m. værnepligt og under institutionsophold, for registrering i sommerhuse og for flytninger mellem de nordiske lande.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/862

Vejledningen skal læses som et supplement til reglerne i Lov om Det Centrale Personregister samt bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Vejledning om folkeregistrering (retsinformation.dk)

I anordningerne for Grønland om ikrafttræden af CPR-loven findes bl.a. regler for tildeling af personnummer, regler om folkeregistrering, herunder ved flytning til og fra udlandet samt forhold vedrørende behandling og videregivelse af oplysninger.

Anordninger kan downloades i pdf nedenfor.

Anordninger 2006 og 2016

Anordning 2023

I bekendtgørelsen findes uddybende regler om navne- og adressebeskyttelse samt  regler for registrering i.f.m. værnepligt og institutionsophold i Grønland.

Bekendtgørelsen kan downloades i pdf nedenfor.

Bekendtgørelse for Grønland om folkeregistrering

 

Publiceret den 02.04.2007

Overenskomsten gælder personer, som er registreret som bosat i et af de kontraherende nordiske lande, og som har til hensigt at flytte, eller som er flyttet til et andet af disse lande. Færøerne og Grønland er tillige omfattet af overenskomsten.

Klik her for at læse bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Download "Bekendtgørelse af nordisk overenskomst.pdf" her

For yderligere information

Kontakt juridisk betjening

Tlf. 72 26 97 33
e-mail: cpr@cpr.dk