Kunder

Med CPR's produkter kan myndigheder og virksomheder få adgang til data i CPR.

CPR indeholder oplysninger om alle personer, veje, boliger og myndigheder, der er registreret i Danmark. Registret omfatter navne og andre personoplysninger for ca. 9,8 millioner personer, herunder knap 5,8 millioner nulevende personer. I CPR findes endvidere oplysninger om over 105.000 veje med tilhørende boliger.

CPR ajourføres dagligt af kommunerne og andre relevante myndigheder. Ajourføringen omfatter årligt ca. 880.000 adresseændringer, ca. 45.000 navneændringer, omkring 60.000-70.000 fødsler og dødsfald m.m.

Offentlig myndigheder

En offentlig myndighed kan få adgang til de oplysninger i CPR, som den har brug for til udførelse af sine opgaver.

Private virksomheder

Private virksomheder, foreninger, fonde m.v. kan få adgang til aktuelle navne- og adresseoplysninger i CPR om f.eks. kunder eller medlemmer.

Forskning

Forskerudtræk fra CPR leveres gennem Sundhedsdatastyrelsen.