Adgang til CPRWeb og DAP

Klik her for adgang til DAP

Klik her for adgang til CPRWeb

 

Ved skift af engangskendeord skal nedenstående følges:

 

Alle 4 felter skal udfyldes således:

Personkode: (W-kode)

Kendeord: (Engangskendeord som er tilsendt på mail)

Nyt kendeord: (Nyt kendeord)

Gentag nyt kendeord: (Gentag nyt kendeord)

 

BEMÆRK! Kopieres engangskendeordet fra den tilsendte mail, skal man være opmærksom på, at der ikke er blanktegn før eller efter.

 

Et password (kendeord) skal være på minimum 8 tegn (*) og skal bestå af:

  • Mindst 1 lille bogstav (a-z)
  • Mindst 1 stort bogstav (A-Z)
  • Mindst 1 tal (0-9)
  • Mindst 1 specielkarakter ~ ' ! @ # $ % ^ * ( ) _ - + = , . / { } [ ] ; :
    Bemærk: Karaktererne " ' < > & ? æ ø å kan ikke benyttes.

CPR Direkte og CPR Udtræk (FTP) brugere skal skifte engangspasswords her  https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/  

(*) Passwords for CPR Direkte produktet skal være præcis 8 tegn.

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen