Flytning fra en adresse i Danmark til en anden adresse i Danmark

Reglerne om registrering af bopæl i CPR i Danmark er fastlagt i CPR-lovens § kapitel 3, særligt lovens § 6. Du kan læse mere i vejledning om folkeregistrering kapitel 3.

Der er særlige regler for registrering af børn i CPR-lovens § 8.

Flytning mellem to danske kommuner skal ske ved brug af MitID, med mindre der er helt særlige grunde til, at dette ikke kan lade sig gøre.

Klik her for at komme til flytteløsning med digital signatur på borger.dk

Du skal være registreret med bopæl i CPR på den adresse i Danmark, hvor du reelt opholder dig. Det gælder, uanset om det er din egen bolig, eller du bor hos andre.

Du skal anmelde flytning til en ny adresse inden 5 dage efter flytningen.

Du kan ikke lovligt være registreret i CPR på en adresse, hvis du ikke reelt bor der, men blot ønsker at modtage post på adressen. En såkaldt c/o adresse i CPR kræver, at du faktisk bor på adressen, men betyder, at der kan afleveres post til dig på adressen, selv om dit navn ikke står på postkassen. 

Hvis du ikke har en bolig, skal du registreres på dit faste opholdssted, hvis dit ophold der har en vis varighed. Et fast opholdssted kan være f.eks. et krisecenter, en institution, et hospital m.m.

Hvis du ikke har en bolig eller et fast opholdssted, skal du registreres som værende uden fast bopæl i din sidste bopælskommune. Hvis din tidligere bopælskommune ikke ved, hvor du er, kan den registrere dig som forsvundet i CPR, indtil du er fundet igen eller har givet dig til kende.