Udlevering af oplysninger

Offentlige myndigheder, aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde, virksomheder og andre juridiske personer samt fysiske personer, der driver erhvervsvirksomhed kan købe persondata i CPR-kontoret.

Privatpersoner kan ikke købe persondata i CPR-kontoret.

Følgende kategorier af private modtager udtræk fra CPR:

Arbejdsløshedskasser

Analyseinstitutter

Benzin- og olieselskaber

Betalingskortselskaber

Bilforhandlere

Billetbureauer

Dagblade

Dagligvarebutikker

Elselskaber

Erhvervs- og brancheorganisationer

Fagforeninger

Finansieringsselskaber

Forsikringsselskaber

Forsyningsselskaber

Hifi, TV & Video forhandlere

Hjælpemiddelproducenter

Indkøbsforeninger

Internetudbydere

Kreditforeningsinstitutter

Kreditoplysningsbureauer

Legetøjsproducenter

Møbelbutikker

Optikere

Pensionskasser

Pengeinstitutter

Politiske partier

Teleselskaber

Trafikselskaber

Vagt- og sikkerhedsselskaber

Formålet med CPR er blandt andet, at oplysningerne i CPR på en hensigtsmæssig måde videregives til offentlige myndigheder med en berettiget interesse heri.

En offentlig myndighed har derfor som udgangspunkt adgang til alle de oplysninger i CPR, den har brug for til udførelse af en opgave.

Videregivelsen af data fra CPR til offentlige myndigheder sker imidlertid på særlige vilkår, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og som er i overensstemmelse med lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Dette sker for at sikre, at videregivelsen af data fra CPR ikke omfatter flere personer eller flere oplysninger om disse end nødvendigt for den konkrete opgave.

CPR-lovens § 38 indeholder en udtømmende regulering af, hvilke oplysninger i CPR private firmaer må få adgang til fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det drejer sig om oplysning om:

- nuværende navn, medmindre dette er beskyttet,

- nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet, og datoen for flytningen hertil,

- eventuel stilling,

- eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, 

- eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet,

- eventuel forsvinden og datoen herfor,

- eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet, og datoen herfor,

- eventuel kontaktadresse og datoen herfor og

- eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6, datoen herfor og værgens navn og adresse eller

- løbende ændringer i ovennævnte data.

Selskaber og pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed, jf. kapitel 9 a i lov om banker og sparekasser, har også ret til at få leveret oplysninger om civilstand og civilstandsdato, bortset fra oplysning om separation.

Kreditoplysningsbureauer, som Datatilsynet har meddelt tilladelse til kreditoplysningsvirksomhed, har ret til at få oplyst navn og adresse fra CPR, uanset om disse er beskyttede.