Password standard

Et password (kendeord) skal være på minimum 8 tegn (*) og skal bestå af:

  • Mindst 1 lille bogstav (a-z)
  • Mindst 1 stort bogstav (A-Z)
  • Mindst 1 tal (0-9)
  • Mindst 1 specialtegn ~ ` ! @ # $ % ^ * ( ) _ - + = , . / { } [ ] ; :
    Bemærk: Tegnene " ' < > & ? æ ø å kan ikke benyttes.

Kendeord kan kun skiftes én gang pr. døgn (24 timer)

CPR Direkte og CPR Udtræk (FTP) brugere skal skifte engangspasswords her: https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/  

(*) Passwords for CPR Direkte produktet skal være præcis 8 tegn.

Nedenfor kan du validere om et password overholder reglerne:

Vis tegn

Valider Password