Kreditadvarsel

Klik her for at komme til borger.dk for at indsætte eller ophæve markering om kreditadvarsel i CPR

Den 1. januar 2017 bliver det muligt for enhver, der er fyldt 15 år, at indsætte en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.

Det kan f.eks. være relevant, hvis du har mistet dit pas eller kørekort og er bekymret for, at dokumentet vil blive benyttet i forbindelse med identitetsmisbrug. Der kan være tale om, at en identitetstyv udgiver sig for at være dig i forbindelse med køb af en mobiltelefon eller tablet på afbetaling og legitimerer sig ved at fremvise dit pas. Det kan også være, at du allerede har været udsat for identitetsmisbrug og nu ønsker at forhindre fortsat misbrug.

Markeringer om kreditadvarsel kan fra CPR videregives til offentlige myndigheder og private virksomheder med en berettiget interesse. En markering om kreditadvarsel vil være et signal til virksomhederne om at udvise særlig opmærksomhed i forbindelse med deres identitetskontrol, før der ydes lån eller kredit. I mange tilfælde vil det være relevant at afslå lån eller kredit, fordi virksomheden har mistanke om, at den, der ønsker lån eller kredit, ikke er den, som vedkommende udgiver sig for at være. På den måde kan konkrete tilfælde af identitetsmisbrug forhindres.

Det er frivilligt, om en myndighed eller virksomhed ønsker at modtage oplysninger om kreditadvarsel fra CPR. Mange virksomheder, som yder lån eller kredit, lider imidlertid tab i forbindelse med identitetsmisbrug, og derfor vil det også være i virksomhedernes interesse at tilgå oplysninger om kreditadvarselsmarkeringer.  Mange virksomheder vil skulle tilrette egne it-systemer, før de kan tilgå oplysning om kreditadvarsel i CPR.  Effekten af en kreditadvarselsmarkering forventes således at stige i takt med, at virksomhederne tilretter deres it-systemer.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har indsat en markering om kreditadvarsel i CPR, kan du opleve vanskeligheder i forbindelse med indgåelse af aftaler om lån eller kredit. Det kan du undgå ved at ophæve markeringen, før du anmoder om lån eller kredit. Du kan til enhver tid indsætte markeringen igen.

Hvis du ikke er i stand til at betjene dig selv digitalt, kan du rette henvendelse til din bopælskommune for at få hjælp til at indsætte en markering om kreditadvarsel.

Klik her for at komme til retsinformation.dk og læse lovforslaget vedr. kreditadvarsel