Hvad står der om mig i CPR (registerindsigt)

Ved registerindsigt får du oplyst, hvad der er registreret af oplysninger om dig i CPR. Det er en ret, der er fastlagt i  persondatalovens § 31. Enhver har ret til gratis at få oplyst, hvad der er registreret om hende eller ham i CPR. Du kan se her, hvem der registreres i CPR, hvilke myndigheder der foretager registreringen i CPR, og hvilke oplysninger CPR indeholder.

På Min Side på borger.dk kan du give andre en digital fuldmagt, så de kan se din CPR registerindsigt.

Klik på knappen for at se, hvilke oplysninger, der er registreret om dig i CPR:

Registerindsigt

Hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet. Du kan kun få en registerindsigt på andre, hvis de har givet dig en digital fuldmagt.

Hvis du ikke har en NemID kan du bede om at få en registerindsigt ved at sende en anmodning herom til CPR-kontoret med oplysning om dit navn, personnummer og adresse. Det giver os mulighed for at sikre din korrekte identifikation. Du skal være opmærksom på, at det anbefales ikke at sende fortrolige oplysninger, som f.eks. personnummer, på en almindelig email. 

Bor du i udlandet, skal du desuden skrive enten din bopælsadresse i udlandet eller en eventuel kontaktadresse i udlandet, som du tidligere har fået registreret i CPR.

Du vil - når du ikke har NemID - med posten modtage en udskrift af dine oplysninger i CPR, såfremt én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Du er registreret i CPR med en aktuel bopælsadresse i Danmark, hvortil post umiddelbart kan sendes, dvs. du må ikke have meldt midlertidig eller varig adresseforandring til Post Danmark til en anden adresse.
  • Du er registreret i CPR med en aktuel udenlandsadresse, som svarer til den adresse i udlandet, du selv har anført.
  • Du er under udenlandsophold registreret i CPR med en kontaktadresse i Danmark, hvortil offentlige myndigheder og private kan sende din post, som svarer til den adresse, du selv har anført.

Ved eventuelle fejl i de registrerede oplysninger, skal du henvende dig til din kommune eller til den myndighed, der har registreret oplysningen, fx sognet eller statsforvaltningen.