Specifikationer for Robinsonlisten

Indeholder oplysninger og specifikationer om felter og formater for Robinsonlisten.

Robinsonlisten indeholder oplysninger om alle personer, der har en markering i CPR om, at de frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed.

Personer, der har navne- og adressebeskyttelse, medtages ikke på listen, selv om de også har en markering om, at de frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed.

For hver person indeholder listen 1 eller 2 poster med henholdsvis:

Nuværende navn og nuværende adresse og/eller

Nuværende navn og seneste tidligere adresse (dog max. 3 år gammel). Tidligere adresser er mærket med en stjerne på listen.

Robinsonlisten leveres sorteret i alfabetisk orden efter personnavnet. Bemærk at de første poster på filen indeholder oplysninger om Robinsonlistens udgivelsesdato og kolonnenavne.

Robinsonlisten skal downloades gratis fra CPRs hjemmeside. Data er opbygget efter ISO-standard 9660. Tegnsættet er ASCII (ISO 8859-1). Det anbefales at åbne data i WordPad eller Notesblok.

Robinsonlisten er opbygget i et fastfelt format og har adskillelsestegn mellem de enkelte felter. Formatet er opbygget i henhold til nedenstående specifikation.

Feltnavn Format Længde Rec.pos. Bemærkninger
Personnavn A 34 1 Skrives på formen Efternavn,Fornavn (uden blank imellem)
Skilletegn A 1 35 #
Standardadresse A 34 36 Vejnavn, husnummer, etage, side/dørnummer samt bygningsnummer for grønlandske adresser
Skilletegn A 1 70 #
Bynavn A 34 71  
Skilletegn A 1 105 #
Postnr. og postdistrikt A 25 106 Postnr. og postdistriktet er adskilt af en blank
Skilletegn A 1 131 #
Historikmarkering A 3 132 Hvis personen ikke mere bor på adressen (fraflyttet, død, etc.) markeres dette med: '*'
Skilletegn A 1 135
Kommunekode N 4 136 Angiver kommune i kodeform 
Skilletegn A 1 140 #
Vejkode N 4 141 Angiver vej i kodeform
Skilletegn A 1 145 #
Husnummer A 4 146  
Skilletegn A 1 150 #
Etage A 2 151  
Skilletegn A 1 153 #
Sidedør A 4 154  
Blank A 1 158  
Recordlængde     158  

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen