Udlejerorganisationer

Almene boligorganisationer samt visse private udlejere kan efter anmodning få adgang til oplysninger fra CPR om flytninger til og fra en bolig.

Almene boligorganisationer og visse private udlejningsvirksomheder, der på ansøgningstidspunktet ejer og udlejer mere end 10 boliger, kan efter CPR-lovens § 39 få adgang til services hos CPR, der videregiver oplysninger om flytninger til og fra en bolig, som pågældende ejer. 

En privat udlejningsvirksomhed skal dokumentere, at denne ejer og udlejer mere end 10 boliger.

CPR stiller servicen til rådighed på to måder, henholdsvis CPRWeb, som er en webbaseret klient, samt CPR Services, som er beregnet til integration i organisationens egne fagsystemer.

CPRWeb - CPRs webbaserede klient

Denne løsning giver en bruger mulighed for at angive adressen (også uden etageangivelse) på en ejendom. Der returneres navne på personer, der aktuelt er tilmeldt ejendommen eller er fraflyttet indenfor det seneste år. Resultatet kan tillige downloades til eksempelvis Excel.

Anvendelse: Anvendes til adhoc opslag på et mindre antal boliger. Forventeligt i forbindelse med specifikke sager, hvor det skal afklares, hvilke personer, der er tilmeldt en af virksomhedens ejendomme.

Søgning: Søgning kan være på en postaladresse med husnummer, etage osv. eller kun med husnummer for at hente beboere i en hel opgang. En adresse kan også angives ved brug af DAR adresseid eller husnummerid.

CVR-nummer på ejeren af ejendommen skal altid udfyldes og samme CVR-nummer skal være registreret hos CPR.

Resultat: Resultatet præsenteres i en tabel, hvor følgende oplysninger vises:

  • Navn
  • Tilflytningsdato
  • Eventuel fraflytningsdato, hvis fraflyttet indenfor det seneste år
  • Markering for navne- og adressebeskyttelse

Ved download vil mere detaljerede oplysninger indgå.

OBS! Navne- og adresseoplysninger for en person med navne- og adressebeskyttelse må ikke videregives til andre private.

Teknologi krav: Kan anvendes fra en tidssvarende browser.

Vilkår og databeskyttelse: Skal anvendes i overensstemmelse med CPRs standardvilkår for private virksomheder

Pris: Som priser på CPRWeb - Bemærk at det kun koster kr. 0,05 pr. søgning i udlejersøgningen. (2024)

Bestilling: Anvend CPRWeb - bestillingsblanket udlejerorganisationer, som uploades i en sag i CPRs Servicedesk.

 

 CPR Services - Webservice (GCTP)

Denne løsning skal integreres i egne fagsystemer, men anvender samme service som CPRWeb. Denne løsning kan også lokalt opsættes til løbende at foretage opslag.

Anvendelse: Virksomheder som ønsker at integrere servicen direkte i egne fagsystemer.

Input parametre: Som 'Søgning' i CPRWeb (Se ovenfor).

Output: Som i CPRWeb ved download til Excel.

Dokumentation og kodeeksempler: https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/x/loCu

Teknologi krav: Afhænger af organisationens fagsystemer.

Vilkår og databeskyttelse: Skal anvendes i overensstemmelse med CPRs standardvilkår for private virksomheder

Pris: Som priser på CPR Services

Bestilling: Anvend CPR Services - bestillingsblanket for udlejerorganisationer. Efter udfyldelse uploades den i en sag i CPRs Servicedesk