Myndighedsregister og udtræksbeskrivelse

Udtræk af CPR's myndighedsregister samt beskrivelse af recordopbygningen mv.

Udtræksdatoen fremgår af record 000.

udtræksbeskrivelse myndighedsregister.pdf

A370716.txt

 

CPR-kontoret har konstateret, at adresser, telefonnumre, herunder fax-numre, på myndigheder i CPR's myndighedsregister ikke vedligeholdes løbende og med retvisende oplysninger.

CPR's myndighedsregister indeholder derfor nu kun i begrænset omfang adresseoplysninger mv. på myndigheder, og myndighedsoplysninger, udover selve myndighedens navn, vedligeholdes kun i et begrænset omfang. 

Det er tillige vurderingen, at tiden er løbet fra CPR's myndighedsregister som kilde til adresseoplysninger for danske myndigheder.

Anvenderne af CPR’s data henvises til at hente aktuelle adresseoplysninger i CVR, som er det autoritative register for virksomheder og således også for myndigheder. For sogne henvises desuden til sogn.dk

 

Lande, dvs. myndigheder med myndighedstypen 30, vedligeholdes fortsat med oplysninger om landenavn og landekoder.

 

 

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen