Robinsonlisten

Erhvervsdrivende, der påtænker at rette uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed til en bestemt person, skal forinden i CPR undersøge, om den pågældende har frabedt sig markedsføring.

Til brug herfor udarbejder CPR-kontoret hvert kvartal den såkaldte Robinsonliste: en fortegnelse med oplysning om nuværende navn og adresse samt eventuel seneste tidligere adresse inden for de seneste tre år for samtlige personer, der har frabedt sig markedsføring.

Som alternativ til Robinsonlisten kan virksomheden foretage søgninger via CPR-produktet CPRWeb eller løbende få vedligeholdt sit kunderegister via CPR-produkterne Personnummerudtræk eller Adressematch. Herved får virksomheden ikke alene oplysning om markedsføringsbeskyttelse men også aktuelle navne- og adresseoplysninger.

Robinsonlisten skal downloades gratis fra denne hjemmeside (Kræver password. Filen fylder ca. 183 Mbytes, men er pakket til ca. 16 Mbytes – selvudpakker med 7-Zip.)

Password til brug for download kan rekvireres hos CPR-kontorets Erhvervskundebetjening via CPR Servicedesk portalen. Oplys CVR-nummer, virksomhedsnavn, navn på kontaktperson samt kontaktpersonens personlige arbejdsmailadresse for at få adgang.

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen