Lande og landekoder

Lande mv. samt tilknyttede myndighedskode og ISO-landekoder som registreret i CPR den 04. januar 2024

De benyttede landenavne kan afvige fra landets officielle navn, hvor det er vurderet mere hensigtsmæssigt at benytte en anden betegnelse. Eksempelvis er landenavnet USA anvendt fremfor Amerikas Forenede Stater.

Det bemærkes tillige, at der af tekniske og historiske årsager også indgår enheder, som ikke er egentlige lande. Eksempelvis CPR-kontoret og Mellemøsten. Lande, som ikke er egentlige lande, har en myndighedskode i CPR, men ikke ISO-koder, der derfor er anført som xx, xxx og 999.

CPR-LandeMyndighedskoder-20240104.csv

CSV-filen er encodet i UFT-8, linjeseparator er CRLF og feltseparator er ";" - semikolon.

Hvis der ikke vises æ, ø, å, mv. ved indlæsning i Excel, kan der foretages konvertering til ANSI eller vælges korrekt encoding før indlæsning.

Filen er dannet den 4. januar 2024.

Listen indgår i sin helhed også i CPR's myndighedsregister, som opdateres løbende.

Ved indlæsning i egne IT-systemet mv. skal CPR's myndighedsregister benyttes.