Behov og løsninger

Erfaringen viser, at der er stor risiko for tab af image, kunder eller bidragsydere, når en virksomhed udsender materiale til uaktuelle navne og adresser, eller når modtageren er afgået ved døden.

Ligeledes er uaktuelle navne og adresser ofte årsag til, at virksomheder ikke kommer i kontakt med eksisterende eller potentielle kunder i forbindelse med kampagner eller anden markedsføring.

Under emnet 'Behov og løsninger' kan du finde de løsninger, som CPR har udviklet til at imødegå de typiske behov og problemer, som virksomheden oplever i forbindelse med håndteringen af grundlæggende kundeoplysninger.

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen