CPR Vejregister

CPR Vejregister er et tilbud til alle myndigheder, virksomheder, organisationer, foreninger mv., der har behov for ajourførte oplysninger om vejnavne, vejkoder, distriktsinddelinger og postnumre.

CPR Vejregister indeholder en komplet fortegnelse over alle danske veje med en række distriksopdelinger. Der er registreret godt 105.000 veje.

Mange veje nyoprettes eller ændrer navn i løbet af et år. Der ændres også i distriktsopdelingerne.

 

Hvilke vejoplysninger tilbydes?

I vejregisteret er den enkelte vej registreret med en kommunekode og en vejkode. Disse oplysninger identificere éntydigt vejen. For hver vej er der endvidere oplysninger om vejnavn, husnummerinterval, bynavn, postnummer og postdistrikt.

Endelig indeholder vejregisteret følgende administrative distriktsinddelingerne sogn og valg (afstemningsomårde).

 

Hvordan kan udtræk leveres?

Udtrækket kan leveres som landsudtræk med alle administrative distrikter.

Udtrækket kan leveres som et engangsudtræk, eller man kan abonnere på vejændringsudtræk som leveres dagligt med oplysninger om f.eks. nye vejnavne, nedlæggelse eller ændringer af eksisterende veje og ændringer i bynavn og postdistrikter.

Udtrækket leveres via filtransmission.

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen