Priser for udtræk

Pr. 1. juli 2012 indførte CPR-kontoret en væsentlig forenkling af sin prisstruktur i forhold til statusudtræk og ændringsudtræk. Denne prisstruktur afspejler det forhold, at afvikling af batchkørsler med store datamængder ikke længere nødvendigvis er ensbetydende med øgede omkostninger for CPR-kontoret.

Et statusudtræk, dvs. en enkelt batchkørsel, hvor CPR-kontoret leverer persondata fra CPR på baggrund af bestemte parametre eller nøgler (f.eks. personnummer), sker til en enhedspris på 2.195,00 kr. Dette gælder uanset mængden af uddata og gælder også for udtræksproduktet Adressematch. 

Et ændringsudtræk, dvs. en daglig batchkørsel, hvor CPR-kontoret leverer ændringsdata fra CPR for en bestemt kreds af personer (f.eks. ud fra personnummer eller kommunekode), afregnes med et månedligt grundabonnement på 2.195,00 kr. samt 61,00 kr. pr. 10.000 personer der er i abonnement. Dette gælder uanset mængderne af uddata og gælder også for udtræksproduktet Adressematch.

Ændringsudtræk faktureres således alene med to prisenheder. Der faktureres ikke for løbende abonnementssætninger, abonnementssletninger, afviste abonnementer, rekvisitioner, sortering, linjeoprettelse mv.

Alle nævnte beløb er ekskl. moms. pr. 1. januar 2024.

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen