Betalingskommune - kun for kommuner

Lister med betalingskommune leveres fremover kun som udtræk via filtransmission.

Udfyld venligst nedenstående bestillingsblanket.

Anmodningen omfatter altid 2 udtræk.
• Det ene leverer personer bosiddende i andre kommuner, der er registreret med jeres kommune som betalingskommune.

• Det andet leverer personer bosiddende i jeres kommune, der er registreret med anden betalingskommune.

Prisen for denne kørsel med levering af 2 filer via filtransmission er kr. 1.144,00. Prisen er eksklusiv moms.

I bestemmer selv, hvornår og hvor ofte I ønsker at få kørt udtrækket.

Klik her for at komme til bestilling af udtræk

Download "Udtræksbeskrivelse - borgere i kommunen, hvor betalingskommunen er en anden.pdf" her

Download "Udtræksbeskrivelse - kommmunens borgere bosiddende i andre kommuner.pdf" her

For yderligere information

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen