Priser for Datafordeler

Offentlige myndigheders anvendelse af tjenester på Datafordeleren er uden beregning.

Som en del af økonomiaftalen for 2018 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere.

Private virksomheders anvendelse af Datafordeleren er ikke frikøbt.