Vejregister og udtræksbeskrivelse

Nedenfor ligger samtidig en kopi af Historisk vejregister, samt beskrivelse af opbygningen. Filen er pakket.

 

udtræksbeskrivelse vejregister.pdf

Vejregister_hele_landet_pr_180702.zip

udtræksbeskrivelse historisk vejregister.pdf

a370727.txt

 

Hvis du er kunde og abonnerer eller downloader på hele eller dele af de kommunale distrikter i CPR-Vejregister, skal du være opmærksom på, at den del af CPR-Vejregister udfases indenfor det næste års tid.

Årsagen til at CPR-Vejregister udfases er, at Regeringen har besluttet, at en række basisinformationer om personer, virksomheder, ejendomme og adresser skal samles i autoritative registre. De distrikter, der er udpeget som autoritative videreføres i regi af Geodatastyrelsen, og de øvrige vil blive overført til kommunerne.

I CPR-Vejregister er der en række kommunale distrikter, som ikke er udpeget som autoritative. Blandt de mest benyttede er:

1. Befolkning

2. Byfornyelse

3. Evakuering

4. Skole

5. Social

6. Varme

7. Samt en ikke- standardiseret diverse-gruppe

 

Der henvises til KL for yderligere oplysninger. Du har mulighed for at meddele KL, hvis du anvender de kommunale distrikter og ønsker mere information om udfasning mv. –  Klik her (ekstern link til www.survey-xact.dk ved KL's foranstaltning).