Bopælsregistreringen i CPR baseres på adresseoplysninger fra Danmarks Adresseregister

Lørdag den 29. september 2018 gennemføres en konvertering af CPR’s vejdata, således at CPR’s vejregister baseres på DAR’s adressegrundlag.
Fra den 30. september 2018 skal bopælsregistreringen i CPR baseres på DAR adresser.

Den 30. september 2018 sættes Adresselovens § 16, stk. 2, i kraft, hvorefter bopælsregistreringen i CPR skal baseres på en adresse optaget i Danmarks Adresseregister (DAR).

Lørdag den 29. september 2018 gennemføres en konvertering af CPR's vejdata, således CPR's vejregister baseres på DAR's adressegrundlag.

Herefter kan der kun foretages bopælsregistrering på en adresse optaget i DAR.

Konverteringen betyder, at CPR's vejregister overskrives med data baseret på DAR adresseoplysninger. Bemærk at de kommunale frivillige distrikter ved samme lejlighed udfases af CPR.

Der lukkes for opdatering af CPR vej mandag den 17. september kl. 12, hvorefter kommunen ikke kan foretage indberetning af nye veje eller ændring af eksisterende veje i CPR. Det gælder tillige de såkaldte høje vejkoder, hvorfor kommunen opfordres til at foretage en gennemgang af høje vejkoder, herunder tilføjelse af nye høje vejkoder, inden denne dato.

Kommunerne har løbende gennemført korrektion af bopælsregistreringer i CPR, og der er nu (august 2018) kun ganske få uoverensstemmelser mellem bopælsregistreringer i CPR og adresser i DAR.

 

Nedenfor er anført en række spørgsmål og svar vedrørende CPR anvendelse af DAR-adresseoplysninger.

Klik her for at komme til den tekniske QA.

 

Hvad er Danmarks Adresseregister (DAR)?

DAR (Danmarks Adresseregister) er grunddataregistret for adresser i Danmark. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for drift og udvikling af DAR. Du kan læse mere om DAR på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside www.sdfe.dk eller på danmarksadresser.dk.

 

Hvad er Adresseloven?

Adresseloven regulerer b.la. hvilke adresser, der kan optages i DAR.

Af Adresselovens § 16, stk. 2 fremgår det, at bopælsregistreringen (folkeregistreringen) i CPR skal baseres på en adresse optaget i DAR.

klik her for at komme til Adresseloven på retsinformation.dk

 

Hvordan registreres personer uden fast bopæl i CPR?

Personer uden fast bopæl skal fortsat registreres på en såkaldt "høj vejkode" i CPR.

 

Hvordan kan kommunen oprette eller ændre høje vejkoder?

Kommunens adgang til at oprette og ændre veje i CPR bliver lukket den 17. september 2018.

Det gælder tillige de såkaldte høje vejkoder, hvorfor kommunen opfordres til at foretage en gennemgang af høje vejkoder, herunder tilføjelse af nye høje vejkoder, inden denne dato.

Herefter kan kommunen anmode CPR-kontoret om at foretage ændringer af veje med "høje vejkoder".

 

Hvor kan der klages over kommunernes fastsættelse af adresser i DAR?

Man kan klage til SDFE over kommunernes fastsættelse af adresser.

 

Hvorfor udfases de frivillige kommunale distrikter?

Kommunerne har etableret en ny løsning til registrering og distribution af administrative inddelinger (i CPR benævnt distrikter) i kommunerne. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til KL.

 

Hvilken betydning har alt dette for grønlandske kommuner?

DAR-loven gælder ikke for Grønland. Bopælsregistreringen i en grønlandsk kommune er således fortsat baseret på CPR's vejregister.

Dog vil der også for grønlandske kommuner være lukket for indberetning til CPR's vejregister i perioden 17. september til 30. september 2018.