Bestilling af Datafordeler offentlige myndigheder

Oprettelse af Webbruger og tjenestebruger til tjenester på Datafordeleren, foretages via en selvbetjeningsportal tilgængelig fra datafordeler.dk

Efterfølgende udfyldes nedenstående bestillingsblanket, som fremsendes via CPR Servicedesk portalen til CPR-kontorets erhvervskundebetjening, der godkender og behandler myndighedens adgang.

Datafordeler - bestillingsblanket for offentlige