Kommune opdeling i Grønland 2018

Qaasuitsup Kommunia inddeles i to kommuner

Fra 1. januar 2018 inddeles Qaasuitsup Kommunia i to kommuner.

Avannaata Kommunia består fremover af de følgende tidligere kommuner, der blev nedlagt pr. 1. januar 2009: Qaanaaq Kommune, Upernavik Kommune, Uummannaq Kommune og Ilulissat Kommune.
Kommune Qeqertalik består fremover af de følgende tidligere kommuner, der blev nedlagt pr. 1. januar 2009: Qeqertarsuaq Kommune, Qasigiannguit Kommune, Aasiaat Kommune og Kangaatsiaq Kommune.

Se tillige http://lovgivning.gl/lov?rid={D44714E4-2EC2-432D-A4A4-3B5DAC5844A0}

Konverteringsplan
Konverteringen i CPR foretages onsdag den 3. januar 2018. CPR er derfor lukket for ajourføringer i tidsrummet kl. 04:00 til 07:00 den 3. januar 2018.

Myndigheds- og kommuneoprettelse i CPR
Den 21. september 2017 er nedenstående to kommuner oprettet i CPR's myndighedsregister.

Avannaata Kommunia - kommunekode (CPR myndighedskode) 960.
Kommune Qeqertalik - kommunekode (CPR myndighedskode) 959.

Qaasuitsup Kommunia (958) registreres med gældende til dato 1. januar 2018.

Veje og distrikter
I CPR’s vejregister foretages følgende konverteringer:

Aktuelle og historiske veje, inklusiv distrikter, i Qaasuitsup kopieres til enten Avannaata Kommunia eller Kommune Qeqertalik i henhold til Qaasuitsups anvisninger.

Aktuelle veje i Qaasuitsup Kommunia ændres til historiske.

Bopælsadresser (adresseoplysninger)
Personers aktuelle og historiske adresseoplysninger med reference til Qaasuitsup Kommunia (bopælsregistreringer i Qaasuitsup Kommunia) korrigeres, således 1) at der etableres en ny forekomst med samme adresseoplysninger som den oprindelige forekomst, dog med reference til enten Avannaata Kommunia eller Kommune Qeqertalik i stedet for Qaasuitsup Kommunia, samt 2) at den oprindelige forekomst ændres til værende en teknisk ændring og forekomstens gældende til dato sættes lig med gældende fra dato.

Der sættes rekvisition på alle personer med en af ovennævnte aktuelle eller historiske adresseoplysninger, hvorved personen vil indgå i CPR’s ændringsudtræk.

CPR’s vejregister
CPR’s vejregister vil, når konverteringen er tilendebragt, og nyt vejregister er dannet, som vanligt kunne downloades fra www.cpr.dk fra den 4. januar 2018.

Som supplement til CPR's vejregister fremgår konvertering af veje i Qaasuitsup Kommunia (958) til hhv. Avannaata Kommunia (960) og Kommune Qeqertalik (959), kan der downloades en kommasepareret fil, der angiver konverteringens destinationskommune.

Filen indeholder følgende felter:

STATUS - Enten Aktuel eller Historisk

KOMKOD - Kommunekode før 3. januar 2018 (958)

VEJKOD - Vejkoden i kommunen, både før og efter 3. januar 2018

VEJNVN  - Vejens navn, både før og efter 3. januar 2018

POSTNR - Vejens postnummer (alle husnumre på vejen har sammen postnummer)

POSTDISTRIKT - Vejens postnummer (alle husnumre på vejen har sammen postdistrikt)

NY_KOMKOD - Kommunekode efter 3. januar 2018 (Enten 959 eller 960)

Download "Vejhenvisningsregister.csv" her

Filen er encodet i UTF-8 og felter er separeret med semikolon (;).

Udtræk
Personer, der har aktuelle eller historiske adresseoplysninger med reference til Qaasuitsup Kommunia, vil fremgå af CPR’s ændringsudtræk om aftenen den 3. januar 2018.

Personer med konverterede adresseoplysninger vil indgå med hændelseskode K74 (Rekvisition af personposter – maskinelt dannet periodisk), og der leveres fuld data på personerne. Det kan oplyses, at ca. 59.000 personer har aktuelle, historiske eller arkiv adresseoplysninger med reference til Qaasuitsup Kommunia. Ca. 10.000 personer har kun arkivadresser og indgår derfor ikke i udtræk.

Offentlige myndigheder vil modtage oplysninger på personer, der har fået foretaget konvertering af aktuelle og/eller historiske adresseoplysninger. Private virksomheder vil kun modtage oplysninger om personer, hvor der er foretaget konvertering af aktuelle adresseoplysninger, idet private virksomheder ikke modtager historiske oplysninger. 

Diverse 
Avannaata Kommunia betyder den nordlige kommune, og Kommune Qeqertalik betyder kommune med øer.

Qaasuitsup Kommunia blev etableret den 1. januar 2009 i forbindelse med den Grønlandske struktur- og kommunalreform, hvor førnævnte otte mindre kommuner blev sammenlagt til den nuværende Qaasuitsup Kommunia. Qaasuitsup Kommunia er beliggende i det nordvestlige Grønland og har et samlet areal på ca. 660.000 km2.

17.205 personer er aktuelt (august 2017) bopælsregisteret i Qaasuitsup Kommunia.

Der er (maj 2017) 13 postdistrikter, 9 sogne, 10 bynavne, 45 valgdistrikter, 348 aktuelle veje og 62 historiske veje i Qaasuitsup Kommunia.

Der er (august 2017) 228.740 aktuelle og historiske adresseoplysninger med reference til Qaasuitsup Kommunia.

Der er (2. oktober 2017) 31.485 personer, der har historiske adresseoplysninger relateret til Qaasuitsup Kommunia, og som ligeledes ikke er aktuelt bopælsregistreret i Qaasuitsup Kommunia.