Kommunesammenlægning i Grønland 2009

18 kommuner sammenlagdes til fire pr. 1. januar 2009.

Efter første del af konverteringen af data i forbindelse med kommunesammenlægningen i Grønland blev gennemført blev der dannet henvisninger mellem de daværende kommune-/vejkoder, og kommune-/vejkoder efter sammenlægningen af kommuner. Der er ligeledes dannet henvisninger for vejdistrikter.

Ved konverteringen blev dannet et tilhørende vejregister.

Adressekoder for persondata konverteredes som planlagt lørdag den 3. januar 2009.

Se data, der er dannet i forbindelse med konverteringen:

Download "Vejhenvisningsregister.txt" her

Download "Distriktshenvisningsregister.txt" her

Download "Vejregister.zip" her

Download "Udtræksbeskrivelse for vejregistret.pdf" her

Download "Udtræksbeskrivelse for myndighedsregistret.pdf" her

Download "Udtræksbeskrivelse henvisningsregistre 0617 april 2006.pdf" her