Teknisk Spørgsmål/Svar om CPR anvendelse af DAR-adresseoplysninger

Lørdag den 29. september 2018 gennemføres en konvertering af CPR’s vejdata, således CPR’s vejregister baseres på DAR’s adressegrundlag.
Nedenfor er anført en række spørgsmål og svar vedrørende CPR's vejregister, selve konverteringen samt konsekvensen heraf.

Er der nogen personer, der får en ny adresse?

Nej. Bopælsadressen i CPR ændres ikke. Der vil være bopælsadresser i CPR, hvor sogn og valgdistrikt ændres, men oplysninger, der indgår i den postale adresse (vejnavn, husnummer, postdistrikt) ændres ikke.

 

Ændres vejdistrikter i CPR?

Ja. Vejdistrikterne i CPR for post, sogn, bynavn, valg og menighedsrådsvalg overskrives med oplysninger fra DAR. DAR optager for adresser oplysninger om post, sogn, bynavn, valg og menighedsrådsvalg baseret på oplysninger om administrative inddelinger registreret i Danmarks Administrative Grænser (DAGI).

Kommunerne har i perioden fra DAR’s idriftsættelse løbende foretaget ændringer i både CPR og DAR/DAGI, hvorfor konverteringen kun vil betyde mindre forskelle.

 

Vil CPR’s husnummerintervaller for vejdistrikter ændres?

Ja. Husnummerintervaller for vejdistrikter vil fremover beregnes og fastsættes med udgangspunkt i DAR’s adresseoplysninger.

Hvor et vejdistrikt før konverteringen kan være registreret fra blank til 998 for lige vejside, vil intervallet efter konverteringen beregnes og fastsættes skarpt ud fra adresserne i DAR.

Hvis en vej i CPR eksempelvis tidligere har været registreret med husnummerintervallet 2- 998, og vejen i DAR kun er registreret med husnumrene 2,4,6,8,30,32,34b, vil vejens husnummerintervaller i CPR fremover fastsættes til 2-34b, såfremt der ikke er skift i vejdistrikter

Der kan ved konverteringen fortsat være enkelte personer, der er folkeregistreret på en adresse, som ikke er optaget i DAR. Hvis der er tale om en adresse, hvor husnummeret ikke findes i DAR, jf. ovennævnte eksempelvis nr. 38, oprettes et særskilt husnummer interval 38-38, der vil blive tildelt det vejdistrikt, der var gældende i CPR.

 

Hvorfor udfases de frivillige kommunale distrikter?

Kommunerne har etableret en ny løsning til registrering og distribution af administrative inddelinger (i CPR benævnt distrikter eller vejdistrikter) i kommunerne. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til KL.

 

Hvornår slettes de kommunale frivillige distrikter?

De kommunale frivillige distrikter kan ikke opdateres i CPR fra den 17. september 2018 kl. 12. Oplysninger om kommunale frivillige distrikter slettes i CPR efter ca. tre måneder, primo 2018. Records i vejregisterudtrækket ændres ikke af hensyn til nuværende dataleverancer, og vil således være tomme.

Kommunale frivillige distrikter i Grønlandske kommuner slettes ikke. Fra den 30. september 2018 vil grønlandske kommuner kunne ajourføre i vejregisteret, herunder vejdistrikter, i CPR.

 

Hvordan opdateres CPR vej med DAGI oplysninger om administrative inddelinger?

CPR modtager kun oplysninger fra DAR. Hvis det konstateres, at der for en adresse i DAR ikke er optaget de korrekte administrative inddelinger, som registreret i DAGI, skal der rettes henvendelse til SDFE.

 

Hvordan opdateres CPR vej med DAR adresseoplysninger?

Oplysninger modtages løbende, og der vil således kun være en mindre forsinkelser før oprettelse eller nedlæggelse af adresser afspejles i CPR.

Når der modtages oplysninger om ændringer genberegnes husnummerintervaller for CPR’s veje, og CPR’s vejregister opdateres.

 

Kan der flyttes til en adresse, som ikke findes i DAR?

Nej. Efter den 30. september 2018 kan der ikke flyttes til en adresse, der ikke er optaget i DAR, med mindre adressen i forvejen er beboet.

 

Hvad hvis en adresse nedlægges i DAR?

Hvis der er bopælsregistreret en eller flere personer på en adresse, der senere nedlægges i DAR, vil adressen fremgå af en liste tilgængelig for kommunen på i CPRWeb. På listen vil fremgå alle personadresser (bopælsadresser), der ikke er optaget i DAR. Kommunen vil herefter skulle tage stilling til personernes bopælsadresse, og sørge for personerne bopælsregistreres på adresser optaget i DAR.

 

Hvad med personer uden fast bopæl?

Personer uden fast bopæl skal fortsat registreres på en såkaldt høj vejkode.

 

Vil CPR vej stadig kunne downloades via CPR’s hjemmeside?

Ja. Der foretages ikke ændringer til CPR’s dataleverancer vedrørende CPR’s vejregister. Vejregistreret kan bl.a. downloades på www.cpr.dk. Ligeledes er det muligt at leveret som udtræk via FTP som CPR’s kunder. CPR’s vejregister lægges ud til download omkring den 1. i hver måned.

 

Hvornår udfases CPR’s vejregister?

Der er ingen aktuelle planer om udfasning af CPR’s vejregister. Det bemærkes, at Danmarks Adresseregister er den autoritativ kilde til oplysninger om vejnavne og adresser i Danmark.

 

Hvornår vil en konverteret og ny udgave af CPR’s vejregister være tilgængelig?

CPR’s vejregister vil være tilgængelig for download på www.cpr.dk i løbet af den 2. oktober 2018. Kunder, der modtager vejregister ændringsudtræk, vil blive tilbudt et vederlagsfrit etableringsudtræk.