Kommunesammenlægning i Danmark 2007

Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 medførte den største omlægning af data i det centrale personregister (CPR) siden oprettelsen i 1968.

Nedenfor findes filer med henvisninger for vej- og vejdistriktskoder for kommunalreformen før og efter konverteringen af CPR pr. 1. januar 2007, samt et dokument med nærmere forklaring til henvisningstabellerne og individstrukturer. Nedenfor er desuden det vej- og myndighedsregister for hele landet, der blev dannet i forbindelse med konverteringen, samt individstrukturer.

Download "Vejhenvisningsregister.txt" her

Download "Distriktshenvisningsregister.txt" her

Download "Myndighedsregister.txt" her

Download "Vejregister.zip" her

Download "Udtræksbeskrivelse for vejregistret.pdf" her

Download "Udtræksbeskrivelse for myndighedsregistret.pdf" her

Download "Udtræksbeskrivelse henvisningsregistre 0617 april 2006.pdf" her

 

Konvertering af CPR-data i forbindelse med kommunesammenlægning

Nedenstående notat har til formål at give et overblik over konvertering af CPR-data ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007.

I notatet anvendes ordet sammenlægning ved sammenlægning af hele kommuner eller dele heraf (opsplitning).

Der sker en maskinel konvertering af CPR-data, idet omlægning af dele af kommuner sker på baggrund af kommunernes valgdistrikter i CPR-systemet, der skal være vedligeholdt indenfor de nye kommunegrænser, helt op til konverteringen pr. 1. januar 2007.

Ved omlægning af dele af kommuner, der senere skal nedlægges, omlægges personer på høje vejkoder og vejafsnit, der ikke kan henføres til et valgdistrikt, til kommunen der modtager flest veje fra den opsplittede kommune.

Sammenlægning af veje skal stadig indberettes inden konverteringen. Denne indberetning foretages af CPR-kontoret på baggrund af oplysning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Download "Konvertering af CPR data januar 2006.pdf" her