Personnumre uden kontrolciffer (modulus 11 kontrol)

Personnumre uden modulus 11 kontrol er gyldige og skal kunne behandles af myndigheder og virksomheder

CPR-kontoret har siden 2007 tildelt personnumre uden såkaldt modulus 11 kontrol. Personnumre uden modulus 11 er fuldt ud gyldige personnumre og tildeles, da der for visse fødselsårgange ikke længere er kapacitet til at tildele numre med modulus 11 kontrol.

Siden 2007 har CPR-kontoret opfordret til, at it-systemer indrettes således, at personnumre uden modulus 11 kan håndteres systemmæssigt.

Til trods herfor modtager CPR-kontoret fortsat henvendelser fra borgere, som bliver afvist, fordi de er tildelt et personnummer uden modulus 11.

CPR-kontoret skal derfor understrege, at alle it-systemer bør indrettes således, at personnumre uden modulus 11 kan håndteres.

Som minimum skal det sikres, at borgere med et personnummer uden modulus 11 betjenes manuelt og ikke blot afvises under henvisning til, at personnummeret er ugyldigt eller lignende.

Klik her for at læse mere om opbygning af CPR-nummeret

Der er indtil videre kun tildelt personnumre på følgende 1. januar fødedatoer:

Dato 1960'erne 1970'erne 1980'erne 1990'erne
1. januar 1960 1970 1980 1990
1. januar      1981  1991
1. januar  1962    1982  1992
1. januar      1983  
1. januar  1964  1974  1984   1994
1. januar  1965  1975  1985   1995
1. januar  1966    1986  
1. januar  1967    1987  
1. januar    1978  1988  
1. januar  1969    1989  

Oversigten opdateres ikke regelmæssigt og er således ikke nødvendigvis udtømmende.

 

 

Senest opdateret 10-05-2023