Historie

Nedenfor findes en række dokumenter som redegør for baggrunden for CPR, dets udnyttelse, drift samt udvikling gennem flere årtier:

Nedenstående beskrivelse omtaler forhold og begivenheder, der i særlig grad kan medvirke til at give et billede af udviklingen på CPR-området i de seneste 20 - 25 år og frem til 2009. Beskrivelsen omtaler bl.a. væsentlige lovændringer og systemomlægninger, brugen af CPR-systemet, CPR’s rolle i digitalisering af forvaltningen samt de teknologiske udfordringer i forbindelse med portabilitet, forenkling og konsolidering, som CPR-systemet stod overfor i foråret 2009.

Download "Udviklingen på CPR-området frem til 2009.pdf" her

 

Denne beretning, som blev udgivet i 75-året for etablering af folkeregistre i hele landet, er en detaljeret beskrivelse af baggrunden for folkeregistrenes oprettelse og de retsregler, som har styret folkeregistreringen igennem de 75 år. Den prætenderer derimod ikke at være et videnskabeligt værk med vurderende og kritiske analyser.

Download "Folkeregistreringen - 75 år i 1999.pdf" her

 

Publikationen giver en oversigt over baggrunden for CPRs etablering samt over systemets drift, udnyttelse og udvikling siden starten i 1968, herunder forholdet til de kommunale folkeregistre og registerlovgivningen. Der gøres samtidig status for CPR pr. 1991 og peges på fremtidige udviklingsmuligheder i tilknytning til systemet.

Download "CPR - Danmarks folkeregister.pdf" her