Europa-Parlamentsvalg søndag den 9. juni 2024

Publiceret 16-05-2024

Til samtlige kommuner

Der gælder følgende tidsplan for udarbejdelse af de maskinelle valglister til brug for Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024:

Hovedudtrækket, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af den maskinelle 16.-dagsvalgliste, baseres på CPR’s aktuelle dataindhold med de ændringer, som er indberettet til CPR til og med 16.-dagen fredag den 24. maj 2024 kl. 18.00.

Supplementstrækket, der anvendes som grundlag for Udlandstilflyttervalglisten, Københavnervalglisten mv., baseres på CPR’s aktuelle dataindhold med de ændringer, som er indberettet til CPR til og med 9.-dagen fredag den 31. maj 2024 kl. 18.00.

CPR-kontoret skal i den forbindelse særligt henlede opmærksomheden på ændringer modtaget i kommunernes flytteløsninger.

I øvrigt henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9106 af 28. februar 2024 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 9. juni 2024.

CPR-kontoret, den 16. maj 2024

Tilmelding til nyhedsbreve